RB ESPI 6/2022 2022-10-10

Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gr pt. Priest Simulator

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz raportu ESPI nr 5/2022 z dnia 3 października 2022 r., Zarząd Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości popremierowy komunikat dotyczący sprzedaży gry komputerowej Spółki pt. Priest Simulator na PC (dalej: Gra), która miała premierę w formule Early Access na platformie sprzedażowej Steam (dalej: Steam) 6 października 2022 r.

Cena Gry wynosi 71,99 zł. Emitent pełni rolę twórcy oraz właściciela praw majątkowych do Gry. Wydawcą Gry jest Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu całościowe koszty Gry nie zostały zwrócone, niemniej Spółka kontynuuje prace nad udoskonaleniem Gry oraz wprowadza implementację poprawek do pełnej wersji Gry, której data premiery planowana jest w pierwszym kwartale 2023 r.

Raporty sprzedażowe Emitenta są przedstawiane w ilościach brutto. Zgodnie z polityką platformy STEAM kupujący mogą w ciągu 14 dni odstąpić od zakupu Gry.

Spółka prezentuje następujące dane (według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu):
a) sprzedaż Gry: ok. 3 tys. szt.;
b) ocena graczy Steam: 97% (oparta na 118 recenzjach);
c) liczba zwrotów Gry: 7,8% (230 szt.).

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 5/2022 2021-10-03

Uzupełnienie raportu ESPI nr 3/2022 w sprawie ogłoszenia premiery gry pt. Priest Simulator

Zarząd Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., informuje, iż cena gry pt. Priest Simulator (dalej: Gra), która premierę w formule Early Access na platformie sprzedażowej Steam będzie miała 6 października 2022 r., została określona na poziomie 71,99 zł. W pierwszym tygodniu sprzedaży Gry będzie obowiązywała zniżka w wysokości 15%.

Gra we wskazanej formule dostępna będzie przez kilka miesięcy. Emitent pełni rolę producenta oraz właściciela praw majątkowych do Gry. Wydawcą Gry jest Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 4/2022 2021-07-05

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Asmodev SA (dalej: Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.


RB ESPI 3/2022 2021-06-30

Ogłoszenie premiery gry pt. Priest Simulator

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), informuje o ustaleniu daty premiery gry pt. Priest Simulator w wersji na PC (dalej: Gra) w formule Early Access na platformie sprzedażowej Steam na 6 października 2022 r.

Cena jednostkowa Gry zostanie ujawniona w dniu premiery. Gra we wskazanej formule dostępna będzie przez kilka miesięcy.

Emitent pełni rolę producenta oraz właściciela praw majątkowych do Gry. Wydawcą Gry jest Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 2/2022 2021-06-04

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asmodev S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-057 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz klauzula RODO.


RB ESPI 1/2022 2021-02-01

Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej gry Human Farm

W nawiązaniu do treści pkt. 4.5 Dokumentu Informacyjnego Emitenta z 2 listopada 2021 r. Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż 1 lutego 2022 r. powziął decyzję o informacji o zawarciu aneksu do umowy dotyczącej produkcji i wydania gry Human Farm (dalej jako: Gra) podpisanej z Gaming Factory SA z siedzibą w Warszawie 23 grudnia 2020 r.

Zgodnie z ww. aneksem jednorazowe wynagrodzenie Emitenta za wykonanie pełnej wersji Gry na PC i przeniesienia do niej autorskich praw majątkowych zwiększyło się o 135 tys. zł, tj. do kwoty 435 tys. zł. Oprócz tego Spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży Gry.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 9/2021 2021-12-06

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż
6 grudnia 2021 r. otrzymał od Pana Mateusza Adamkiewicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse
Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.
Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.