Wyniki finansowe

Wyszczególnienie202020212022
Przychody netto ze sprzedaży281 890,60510 988,26420 861,20
Zysk ze sprzedaży– 103 835,00– 221 783,37– 125 551,72
Amortyzacja239,804 457,407 292,64
EBIT-107 364,15– 226 497,40– 444 698,98
Zysk netto-107 850,35– 226 673,46– 445 477,84
Aktywa trwałe4 556,1419 611,7512 319,11
Aktywa obrotowe1 923 761,671 730 442,361 296 485,56
Zapasy1 184 614,051 468 843,721 121 525,66
Należności krótkoterminowe13 116,0213 249,244 827,79
Środki pieniężne627 488,39247 840,34170 132,11
Kapitał własny1 924 485,421 697 811,961 252 334,12
Zobowiązania i rezerwy3 832,3952 242,1556 470,55
Zobowiązania krótkoterminowe3  832,3952 242,1556 470,55
Suma bilansowa1 928 317,811 750 054,111 308 804,67