Profil działalności

Asmodev SA prowadzi działalność na rynku gier wideo jako producent gier własnych oraz na zlecenie innych podmiotów. Spółka została założona w lutym 2018 r. Model działania Emitenta opiera się głównie na bezpośredniej współpracy z pojedynczymi osobami oraz zespołem deweloperskim Emitenta, który jest kierowany przez Prezesa Zarządu Spółki. Dla Asmodev SA tworzą graficy, animatorzy, a także programiści i designerzy. Bazując głównie na własnych współpracownikach, Emitent unika dodatkowych kosztów, w tym udziałów w przychodach zewnętrznych zespołów.


Asmodev SA zajmuje się produkcją gier klasy indie premium o szokującej fabule, w wersji na PC oraz konsole. Należy wskazać, iż wszystkie gry osadzone są w jednym i tym samym świecie (uniwersum), w którym dominują przemoc, patologia i satanizm.


Spółka posiada również dużą bazę assetów do gier na silniku Unreal Engine 4 oraz Unity, które sprzedaje, udzielając na nie niewyłącznej licencji. Przedmiotowe assety są wynikiem prac programistycznych nad grafiką i kodem przez Prezesa Zarządu Asmodev SA oraz zespołu deweloperskiego Spółki.


Działalność gospodarcza Emitenta realizowana jest w obszarze produkcji gier własnych i na zlecenie podmiotów. Spółka pełni rolę twórcy i wykonawcy gier, które są realizowane jako własne projekty lub zamawiane przez zewnętrzne podmioty. Emitent ponosi stosunkowo niewielkie koszty produkcji, z kolei koszty promocji i marketingu ponoszone są przez zamawiającego albo wydawcę gry.