RB ESPI 9/2021
Data sporządzenia: 2021-12-06
Tytuł: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby
pełniące obowiązki zarządcze.
Treść:
Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż
6 grudnia 2021 r. otrzymał od Pana Mateusza Adamkiewicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse
Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.
Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.