Kalendarium

Zarząd Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2023, zgodnie z którym:

  • raport okresowy za IV kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 10 lutego 2023 r.,
  • raport okresowy za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 9 maja 2023 r.,
  • raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany 22 maja 2023 r.,
  • raport okresowy za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 9 sierpnia 2023 r.,
  • raport okresowy za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 9 listopada 2023 r.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.