Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych przez spółkę Asmodev SA:
– raport roczny za rok 2021 zostanie opublikowany 18 marca 2022 r.,
– raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 11 maja 2022 r.,
– raport kwartalny za II kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 10 sierpnia 2022 r.,
– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 9 listopada 2022 r.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.