Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: “Spółka”, “Emitent”) informuje, iż uzyskał informację dotyczącą wyznaczenia na dzień 10.08.2020 r. daty premiery gry Infernal Radiation w wersji na PC („Gra”) w formule Early Access (wczesnego dostępu). Asmodev odpowiada za produkcję gry.

Cena detaliczna Gry wynosić będzie 9,99 USD. Gra we wspomnianej formule dostępna będzie przez kilka miesięcy, co ma na celu optymalizację Gry.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.